Finsk version   Svensk version

Harry Fagerlund, Koum, berättar

Åldringhemmet i Finby brann 1911. Det fanns inte telefon på den tiden. Vi visste inte om eldsvådan förrän en patient därifrån kom hemspringandes i bara underkläderna, och han berättade att elden var lös. Byggnaden brann ner till grunden. (Den här tiden fanns en skild byggnad för mentalt sjuka vid åldringshemmet. När elden kom lös släpptes dessa ut.)

Jälist Östergårds gårdsbyggnad brann den 1 mars 1921. Elden kom lös inomhus. Ingen var inne, bara en nyfödd flicka, som blev räddad i sista stund.

Antböle Östergård brann en vecka, den 8 mars. Gnistor från pipan antände taket.

Mattnäs skinnars brann i slutet av 1920- talet. När den nya byggnaden stod nästan klar, hölls där invigningsfest. Efter dansens slut på natten, brann huset ned.

I Mielis brann ett hus på 1930-talet. Ägaren hade antagligenantänt detta. När folk kom för att släcka, fick de nog hålla sig på avstånd, för gubben stod med hagelbössan i handen och hotade att skjuta om någon kom för nära.

Vid samma tid brann ett torp i Thoras. Där trodde folk medan det brann, att gubben som bodde där blivit innebränd, men han hade tagit sig av daga i ett närbeläget träsk.

Carlo Lindqvist, Strandby, berättar

Under kriget hade jag en gengastraktor. Träkolen den eldades med var sura, och när jag eldade i rian för sädestorning, hängde jag en presenning i taket och öste i träkolena för att torka dem. Det var ännu glöd i riugnen. Vad jag inte förstod, var att det vid torkning bildades gas. Gasen exploderade och rian fattade eld. Nästan hela rian förstördes. Det här hände 1941. Liknande olyckor hände lite varstans i Finland under kriget, när man försökte torka träkol.

När Sexnappa Norrgård brann 1952, användes brandbilen (Austin) första gången. Jag hade inte körkort då ännu, men körde brandbilen till Sexnappa. Vägarna var så dåliga, att slangarna inte ville hållas på flaket. Poliserna var också på plats. Jag berättade för dem att jag saknade körkort, så de kanske borde köra bilen tillbaka. Poliserna sa, att hade jag fått dit bilen,fick jag den säkert hem också.

Harry Svhanström, Piparby, berättar

Sockenstugan brann 31 juli 1856, I min farfars, Fredrik Anton Svhanströms dagbok från nämnda år står det så. I sockenstämmo-protokollen hittar man inte annat än, att man på följande sockenstämma beslöt hyra möteslokal för sockenstämmorna i det Stenboms hus. Sedan var man utan sockenstuga att till år 1890, då den nuvarande togs i bruk.

Vikom tegelbruk brann 1911. Så skrev min far i sin dagbok. Tegelbruket var belägrat på nuvarande färjuddenö. Ugnen har blivit under vägen. Slageriet fanns under en av Na-boats industihallar. Bara ett par torkskjul blev kvar efter branden. Tegelbruket hann verka från år 1899.

Go to Top