Finsk version   Svensk version

Nya direktiv 
13.3.2020

Nagu FBK följer statsrådets rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Övnings- och föreningsverksamheten avbryts tillsvidare, medan larmuppdragen naturligtvis utförs som vanligt.

Följ myndigheternas instuktioner och håll dig frisk, så ses vi snart igen på brandstationen!

---

Nagu FBK noudattaa valtioneuvoston suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Harjoitus- ja yhdistystoiminta keskeytetään toistaiseksi, hälytystehtävät suoritetaan normaalisti.

Noudata viranomaisten ohjeita ja pysy terveenä, niin nähdään kohta taas paloasemalla!

Go to Top